promocja
 NA POTENCJĘViagra- 8 tabletek z apteki w pudełeczku i ulotką 
WZÓR Z CMS:


480.00
Ilość
- +

Viagra- 8 tabletek z apteki w pudełeczku i ulotką

Viagra- 8 tabletek z apteki w pudełeczku i ulotką

Viagra- 100 mg- Substancja czynna: SILDENAFIL- 100 mg- działanie ok. 4 godziny

Ilość blistrów Ilość tabletek Cena za 1 tabletkę Wartość
1 8 szt. 60 zł 480 zł
2 16 szt. 59 zł 944 zł
3 24 szt. 58 zł 1392 zł

Czym jest Viagra?

Viagra to lek przeznaczony do likwidowania zaburzeń erekcji. Działa na naturalne mechanizmy erekcji. Stosuje się go u mężczyzn cierpiących na zaburzenia erekcji różnego pochodzenia (naczyniowe, zaburzenia erekcji). Sildenafil – aktywny składnik leku, jest bardzo silnym, a jednocześnie selektywnym inhibitorem.

Fizjologiczny mechanizm erekcji prącia polega na uwalnianiu tlenku azotu (NO) w ciele jamistym podczas stymulacji seksualnej. Tlenek azotu powoduje aktywowanie enzymu cyklazy guanylowej, a to z kolei prowadzi do natychmiastowego zwiększenia cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP), a także rozluźnienia gładkich mięśni ciał jamistych i zwiększenia przepływu krwi w prąciu. Sildenafil nie działa bezpośrednio rozkurczająco na wyizolowane ciała jamiste człowieka, ale aktywnie wzmacnia relaksujące działanie NO na tę tkankę poprzez hamowanie PDE5, który jest odpowiedzialny za rozkład cGMP w ciele jamistym. Podczas stosunku, przy wystąpieniu podniecenia miejscowe uwalnianie prowadzi do szybkiego zahamowania PDE5 oraz do wzrostu poziomu cGMP w ciałach jamistych, co skutkuje rozluźnieniem mięśni gładkich i zwiększonym przepływem krwi w ciele jamistym. Stymulacja seksualna jest warunkiem skuteczności syldenafilu.

Jak działa viagra na organizm?

Sildenafil to lek doustny stosowany w leczeniu zaburzeń erekcji. Wraz z podnieceniem seksualnym lek odnawia zmniejszoną erekcję poprzez zwiększenie przepływu krwi do prącia. Fizjologiczny mechanizm erekcji prącia polega na uwalnianiu tlenku azotu (NO) w ciele jamistym podczas stymulacji seksualnej. Uwolniony tlenek azotu aktywuje enzym cyklazę guanylową, co stymuluje wzrost poziomu cGMP, co z kolei powoduje rozluźnienie mięśni gładkich ciał jamistych, przyczyniając się do zwiększenia przepływu krwi. Sildenafil jest silnym i selektywnym inhibitorem specyficznej dla cGMP fosfodiesterazy-5 (PDE-5) w ciele jamistym, gdzie PDE-5 odpowiada za rozkład cGMP. Wpływ syldenafilu na erekcję jest obwodowy. Sildenafil nie działa bezpośrednio rozluźniająco na wyizolowane ciała jamiste człowieka, ale silnie wzmacnia relaksujące działanie NO na tę tkankę. W przypadku aktywacji szlaku metabolicznego NO/cGMP, który zachodzi podczas stymulacji seksualnej, hamowanie PDE-5 przez syldenafil prowadzi do wzrostu poziomu cGMP w ciałach jamistych. Badania in vitro wykazały selektywny wpływ Sildenafilu na PDE-5, który aktywnie uczestniczy w procesie erekcji. Wpływ sildenafilu na PDE-5 jest silniejszy niż na inne znane PDE. Efekt ten jest 10 razy silniejszy niż wpływ na PDE-6, który bierze udział w procesach fotokonwersji w siatkówce. Przy stosowaniu maksymalnych zalecanych dawek selektywność sildenafilu do PDE-5 jest 80 razy większa niż jego selektywność do PDE-1, 700 razy większa niż do PDE-2, PDE-3, PDE-4, PDE-7, PDE- 8, PDE-9, PDE-10 i PDE-11. W szczególności selektywność sildenafilu wobec PDE-5 jest 4000 razy wyższa niż jego selektywność wobec PDE-3, specyficznej dla cGMP izoformy PDE, która bierze udział w regulacji skurczów serca. Sildenafil jest szybko wchłaniany. Maksymalną dawkę w preparacie osocza krwi osiąga się przez 30-120 minut (z medianą 60 minut) po podaniu doustnym na pusty żołądek. Średnia bezwzględna biodostępność po podaniu doustnym wynosi 41% (w zakresie 25–63%). 

Kiedy stosować Viagrę?

Jest wskazana do leczenia zaburzeń erekcji, charakteryzujących się niemożnością osiągnięcia lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia satysfakcjonującego stosunku. Viagra jest skuteczna tylko wtedy, gdy występuje stymulacja seksualna. Nie przeznaczony do stosowania u kobiet.

Czy istnieją jakieś przeciwwskazania do przyjmowania leku?

Przeciwwskazania to:

•    Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku.
•    Stosowanie u pacjentów przyjmujących w sposób ciągły lub przerywany leków na  bazie tlenku azotu, azotanów organicznych lub azotynów w dowolnej postaci.
•    Wiek poniżej 18.
•    Nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

Niekiedy lek może być stosowany tylko pod nadzorem lekarza. Dotyczy to takich sytuacji jak: anatomiczne zniekształcenia prącia (m.in. kątowanie, zwłóknienie jamiste czy choroba Peyronne'a), choroby predysponujące do rozwoju priapizmu (m.in. anemia sierpowata, szpiczak mnogi, białaczka, nadpłytkowość), choroby z towarzyszącym krwawieniem, zaostrzenie wrzodów choroby, dziedziczne barwnikowe zwyrodnienie siatkówki, niewydolność serca, niestabilna dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu lub zagrażające życiu arytmie, nadciśnienie tętnicze (BP> 170/100 mm Hg) lub niedociśnienie (BP <90/50 mm Hg) w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 

Czy możliwe są skutki uboczne?

Zdarzenia niepożądane są zwykle przemijające i łagodne. Częstość występowania zdarzeń niepożądanych wzrasta wraz z dawką. Od strony układu sercowo-naczyniowego: rozszerzenie naczyń (działanie niepożądane zarejestrowane w badaniach klinicznych). Z układu pokarmowego: biegunka, nudności. Z układu mięśniowo-szkieletowego: ból stawów, ból mięśni. Od strony ośrodkowego układu nerwowego i obwodowego układu nerwowego: zawroty głowy (działanie niepożądane zarejestrowane w badaniach klinicznych), wzmożone napięcie mięśniowe, bezsenność. Układ oddechowy: przekrwienie błony śluzowej nosa, zapalenie gardła, nieżyt nosa (działanie niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych), zapalenie zatok, infekcje dróg oddechowych, upośledzenie czynności układu oddechowego. Reakcje dermatologiczne: wysypka. Bardzo rzadko pojawiają się zmiany w widzeniu: łagodne i przemijające, głównie przebarwienia przedmiotów, a także wzmożona percepcja światła i niewyraźne widzenie (efekt uboczny odnotowany w badaniach klinicznych), zapalenie spojówek. Z układu moczowego: infekcje dróg moczowych. Z układu rozrodczego: upośledzona funkcja gruczołu krokowego.

Jak wziąć i dawkowanie?

Lek przyjmuje się doustnie. Dla większości pacjentów zalecana dawka to 50 mg. lek przyjmuje się, jeśli to konieczne, około 1 godzinę przed aktywnością seksualną. Biorąc pod uwagę skuteczność i tolerancję dawkę można zwiększyć do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg. Maksymalna zalecana dawka to 100 mg. Maksymalna zalecana częstotliwość stosowania to 1 raz dziennie.

Ostatnio przeglądane