promocja
 NA POTENCJĘSildenafil Genoptim 
WZÓR Z CMS:


144.00
Ilość
- +

Sildenafil Genoptim

Sildenafil Genoptim

Sildenafil Genoptim- Substancja czynna: SILDENAFIL- 100 mg- działanie ok. 4 godziny

Ilość blistrów Ilość tabletek Cena za 1 tabletkę Wartość
1 8 szt. 18 zł 144 zł
2 16 szt. 17 zł 272 zł
3 24 szt. 16 zł 384 zł
4 32 szt. 15 zł 480 zł
5 40 szt. 14 zł 560 zł

Sildenafil Genoptim

Sildenafil Genoptim to skuteczny lek leczenia zaburzeń erekcji, który może być wykorzystywany, jeśli dochodzi do zaburzeń w zakresie utrzymania prącia w pozycji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego, u dorosłych mężczyzn. W celu skutecznego działania leku niezbędna jest stymulacja seksualna.

Co to jest Sildenafil Genoptim?

Sildenafil Genoptim należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Sam lek działa wspomagająco, jeśli chodzi o rozkurczanie się naczyń krwionośnych w prąciu. Dzięki temu do niego napływa większa ilość krwi w trakcie podniecenia seksualnego. W praktyce oznacza to łatwiejsze uzyskanie trwałej i satysfakcjonującej erekcji. Należy jednak pamiętać, że warunkiem działania leku są bodźce seksualne i uzyskanie podniecenia. Lek Sildenafil Genoptim nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Nie jest też przeznaczony dla kobiet.

Jak dawkować Sildenafil Genoptim?

Sam preparat może być tylko używany przez osoby dorosłe. Zalecana przez producenta dawka to pięćdziesiąt miligramów. Powinniśmy przyjąć tę dawkę na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. W zależności od skuteczności i tolerancji leku dawkę można zwiększyć lub zmniejszyć. Jednak nie powinniśmy w żadnym wypadku przekraczać dawki stu miligramów. Nie zaleca się stosowania częściej niż raz na dobę. U pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, nie powinniśmy podwyższać dawki. Takie zachowanie jest też niewskazane, jeśli mamy do czynienia z osobą, które cierpi na ciężkie zaburzenia czynności nerek lub zaburzenia czynności wątroby. U pacjentów stosujących jednocześnie inhibitory CYP3A4 lub leki α-adrenolityczne należy rozważyć rozpoczęcie leczenia syldenafilem od dawki minimalnej. W celu zminimalizowania ryzyka niedociśnienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmującego leki α-adrenolityczne powinien być stabilny przed rozpoczęciem leczenia. Jeżeli lek jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania leku może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia na czczo.

Kto nie może przyjmować Sildenafil Genoptim?

Zabronione jest stosowanie leku, jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Nie wolno go też stosować w przypadku gdy pacjent przyjmuje azotany. W takim przypadku istnieje poważne ryzyko, że lek wywoła niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. W przypadku kiedy pacjent bierze jednocześnie leki tego typu, powinien przed zastosowaniem leku zapytać o opinię lekarza. Ostatecznie zabronione jest stosowanie leku w przypadku gdy pacjent cierpi z powodu choroby serca lub wątroby. Przebył niedawno udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi, a także ma dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki. Nie wolno nam ostatecznie stosować leku, kiedy u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Istnieją też sytuacje, w których stosowanie leku jest niewskazane. To kiedy u pacjenta stwierdzono niedokrwistość sierpowatokrwinkową, białaczkę, szpiczaka mnogiego. Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego, dolegliwości ze strony serca.

Czy Sildenafil Genoptim powoduje działania niepożądane?

Każdy lek może powodować oczywiście działania niepożądane. W przypadku leku Sildenafil Genoptim są one zwykle, łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe. Wszystkie leki, w tym Sildenafil Genoptim, mogą wywoływać reakcje alergiczne. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta po zażyciu leku Sildenafil Genoptim wystąpią następujące objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła. Do lekarza należy się zwrócić także wtedy, kiedy wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny. Jeśli u pacjenta nagle wystąpi pogorszenie lub utrata wzroku, powinien on zaprzestać przyjmowania leku i skontaktować się błyskawicznie z lekarzem.

Sildenafil Genoptim- treść ulotki dołączonej do produktu

1.    Co to jest Sildenafil Genoptim  i w jakim celu się go stosuje.

Sildenafil Genoptim należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Lek działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego. Sildenafil Genoptim pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego. Lek Sildenafil Genoptim nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie stwierdzono zaburzeń erekcji. Sildenafil Genoptim nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.
Lek Sildenafil Genoptim jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

2.    Ważne informacje przed zastosowaniem leku Sildenafil Genoptin.

Kiedy nie stosować leku Sildenafil Genoptim
- Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymie  nione w punkcie 6).
- Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może powodować niebez  pieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy, leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy bolesnej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.
- Ciężkie choroby serca lub wątroby.
- Niedawno przebyty udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.
- Dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).
- Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Sildenafil Genoptim należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono niedokrwistość sierpowatokrwinkową (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczkę (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).
- Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono chorobę wrzodową lub zaburzenia krzepnięcia (takie jak hemofilia).
- Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Sildenafil Genoptim i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Leku Sildenafil Genoptim nie należy stosować jednocześnie z innymi doustnymi lub miejscowymi rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.
Sildenafil Genoptim nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5.
Sildenafil Genoptim nie należy przyjmować jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.
Sildenafil Genoptim nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Stosowanie Sildenafil Genoptim u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza, który może zadecydować o podaniu mniejszej dawki leku Sildenafil Genoptim

Dzieci i młodzież
Leku Sildenafil Genoptim nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i Sildenafil Genoptim

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Sildenafil Genoptim może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia pogorszenia się stanu zdrowia, należy poinformować lekarza o zażyciu leku Sildenafil Genoptim. Nie należy przyjmować leku Sildenafil Genoptim jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Sildenafil Genoptim, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

Należy zawsze poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku Sildenafil Genoptim, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (np.: azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od najniższej dawki (25 mg) leku Sildenafil Genoptim.

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki α-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niedociśnienia ortostatycznego, polegającego na spadku ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Sildenafil Genoptim i leki α-adrenolityczne. 

Najbardziej prawdopodobne jest to w ciągu 4 godzin od przyjęcia leku Sildenafil Genoptim. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku α-adrenolitycznego przed rozpoczęciem leczenia lekiem Sildenafil Genoptim. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu początkowej
dawki 25 mg leku Sildenafil Genoptim.

Sildenafil Genoptim z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Sildenafil Genoptim może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego. Chociaż przyjmowanie leku Sildenafil Genoptim w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.

Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu. Aby w sposób maksymalny wykorzystać możliwości lecznicze leku Sildenafil Genoptim, nie należy spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ciąża i karmienie piersią

Lek Sildenafil Genoptim nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Lek Sildenafil Genoptim może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Sildenafil Genoptim.

Sildenafil Genoptim zawiera laktozę jednowodną

Pacjent, u którego stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, takich jak laktoza, powinien zasięgnąć porady lekarza przed przyjęciem leku Sildenafil Genoptim.

3.    Jak stosować Sildenafil Genoptim.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg.

Leku Sildenafil Genoptim nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Lek Sildenafil Genoptim powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Sildenafil Genoptim jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Sildenafil Genoptim umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego. Czas, po którym występuje działanie leku Sildenafil Genoptim jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Sildenafil Genoptim nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Sildenafil Genoptim

U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone.

Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.

Nie należy zażywać większej ilości tabletek niż przepisze lekarz.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane 

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Działania niepożądane zgłaszane w związku ze stosowaniem leku Sildenafil Genoptim są zwykle łagodnie lub umiarkowanie nasilone i krótkotrwałe.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Sildenafil Genoptin i natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej:
- Reakcja alergiczna- występuje niezbyt często- ( może wystąpić u 1 na 100 pacjentów) Objawy: nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła
- Bóle w klatce piersiowej- występują niezbyt często. Jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim:
* należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić
* nie przyjmować azotanów w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej
- Nadmierne przedłużające się i czasem bolesne wzwody występują rzadko- (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów). Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku- występują rzadko. Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę.
- Napady padaczkowe lub drgawki- występują rzadko

Inne działania niepożądane
Bardzo często- (może występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów): ból głowy

Często- ( mogą występować u 1 na 10 pacjentów): nudności, nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała), niestrawność, widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia, uczucie zatkanego nosa, zawroty głowy.

Niezbyt często- (mogą występować u 1 na 100 pacjentów) wymioty, wysypka skórna, podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu, kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie, bóle mięśni, senność, osłabione czucie dotyku, zawroty głowy, dzwonienie w uszach, suchość w jamie ustnej, zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa-( objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos), ból w górnej części brzucha, choroba refluksowa przełyku- ( objawy obejmują zgagę), krew w moczu, ból rąk lub nóg, krwawienie z nosa, uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia

Rzadko- (mogą występować u 1 na 1000 pacjentów): omdlenia, udar, zawał serca, nieregularne bicie serca, przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu, uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust, krwawienie do tylnej części oka, podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka, krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie, suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa, uczucie drażliwości oraz nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy-( choroba serca) oraz nagłej śmierci. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem Sildenafil Genoptin. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem Sildenafil Genoptin.

5.    Jak przechowywać Sildenafil Genoptin.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Sildenafil Genoptim
- Substancją czynną leku jest syldenafil. Każda tabletka zawiera 100 mg syldenafilu (w postaci cytrynianu).
- Pozostałe składniki to:
- Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan bezwodny, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.
- Otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), laktoza jednowodna, triacetyna.

Jak wygląda lek Sildenafil Genoptim i co zawiera opakowanie
Sildenafil Genoptim, 100 mg, tabletki powlekane są białymi, owalnymi, obustronnie wypukłymi tabletkami powlekanymi, gładkimi po jednej stronie, z napisem „436” po drugiej stronie.
Tabletki umieszczone są w blistrach po 1, 2, 4, 8 lub 12 tabletek w pudełku. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Ostatnio przeglądane