NA KONCENTRACJĘModvigil- 200 
WZÓR Z CMS:


80.00
Ilość
- +

Modvigil- 200

Modvigil- 200 Modvigil- 200

Modvigil- 200- Substancja czynna: MODAFINIL- 200 mg- działanie ok. 8 godzin- zaczyna działać po ok. 60 minutach

Ilość blistrów Ilość tabletek Cena za 1 tabletkę Wartość
1 10 szt. 8 zł 80 zł
3 30 szt. 7.5 zł 225 zł
5 50 szt. 7 zł 350 zł
10 100 szt. 6.5 zł 650 zł
15 150 szt. 6 zł 900 zł

Czym jest Modvigil- 200?

Lek Modvigil 200 mg (Modafinil) pochodzi od leku Modafinil. Lek ten jest przepisywany osobom cierpiącym na zaburzenia snu, znane również jako narkolepsja. Ten lek działa poprzez zwiększenie czuwania u osoby poprzez stymulację neuroprzekaźników obecnych w mózgu. Istnieje wiele innych zastosowań tego leku, na przykład wiadomo, że poprawia pamięć osoby, zwiększa poziom czujności u osoby, co może pomóc uczniom, szczególnie ze względu na duże zapotrzebowanie na pracę.

Jak działa Modvigil- 200?

Ten lek działa poprzez zmniejszenie senności spowodowanej narkolepsją i innymi towarzyszącymi jej zaburzeniami. Obejmuje to stany, w których oddech nagle zatrzymuje się podczas snu. Ten lek działa, pomagając osobie pozostać przytomny i pomaga mu wykonać pracę bez martwienia się o senność. Ten lek może nie pozbyć się wszystkich zaburzeń snu, z którymi boryka się dana osoba. Ten lek nigdy nie powinien być stosowany jako substytut leczenia zmęczenia, ponieważ może wywołać wstrząs i sprawić, że poczują się jeszcze bardziej zmęczeni. Ten lek pomaga utrzymać przytomność i działa na niektóre substancje obecne w ludzkim ciele, które następnie kontrolują cykl snu u danej osoby.

Jak stosować Modvigil- 200?

Jest to lek doustny i można go przyjmować z lub bez wody. Zwykle te rzeczy są wykonywane zgodnie z zaleceniami lekarza i ogólne dawkowanie tego leku odbywa się raz dziennie. W niektórych przypadkach lek ten dzieli się na dwie dawki, jedną rano i drugą w południe. Nagłe odstawienie tego leku może powodować pewne objawy, takie jak pocenie się, nudności, wymioty, dreszcze itp. W razie potrzeby należy przerwać stosowanie leku przez zmniejszenie dawki. Zwykle dzieje się tak w przypadkach, gdy modafinil jest przyjmowany w dużych dawkach. Zaleca się przyjęcie pominiętej dawki, gdy tylko pacjent sobie o tym przypomni. Jeśli zbliża się pora przyjęcia następnej dawki leku, w takim przypadku zaleca się całkowite pominięcie dawki. Należy unikać przyjmowania podwójnej dawki i należy unikać przyjmowania tego leku przed snem, ponieważ może to utrudniać osobie spanie w nocy.

Czy Modvigil- 200 może powodować jakiekolwiek efekty uboczne?

Jak każdy produkt medyczny, także Modvigil- 200 może wywoływać pewne efekty uboczne. Są one bardzo rzadkie i najczęściej wynikają z przedawkowania. Najczęściej jest to:

- ból głowy
- nerwowość
- zawroty głowy
- nudności
- trudności w zasypianiu

Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, jeśli te działania niepożądane utrzymują się przez dłuższy czas. W skrajnych przypadkach środek:

- powoduje nieregularne bicie serca
- powoduje wahania nastroju
- powoduje zamieszanie
- powoduje depresję
- powoduje myśli samobójcze u osoby
- powoduje halucynacje
- powoduje ból w klatce piersiowej

Reakcja alergiczna na ten lek jest dość rzadka i wiąże się z grupą objawów. Te objawy, o ile się pojawią, należy natychmiast zgłosić lekarzowi. Chodzi o:

- obrzęk węzłów chłonnych
- obrzęk języka
- trudności w oddychaniu

Czy każdy może stosować Modvigil- 200?

Istnieją pewne środki ostrożności, o których wszyscy powinni pamiętać przed zażyciem tego leku. Ważne jest, aby wiedzieć, czy jesteś uczulony na określony lek, w takim przypadku należy unikać leku jako całości. W tym leku znajdują się różne nieaktywne składniki, które mogą powodować poważne reakcje alergiczne. Ważne jest, aby zapisać całą historię medyczną przed lekarzem przed zleceniem mu przepisania tego leku. Istnieją różne schorzenia, które sprawiają, że ten lek jest nie do przyjęcia. Niektóre z nich obejmują zawał serca, ból w klatce piersiowej, wysokie ciśnienie krwi, zaburzenia uzależnienia itp. Ten lek zmniejsza zdolność osoby do szybkiego reagowania, dlatego nie zaleca się prowadzenia pojazdu podczas przyjmowania tego leku. Należy unikać alkoholu i innych napojów, ponieważ mają one tendencję do zmniejszania skuteczności tego leku. Tego leku należy unikać, jeśli dana osoba jest w ciąży, i należy go stosować tylko wtedy, gdy jest to bardzo wymagane. Istnieją różne interakcje między lekami, o których wiadomo. Niektóre leki wchodzące w interakcje z Modvigil (Modafinil) 200 mg mogą powodować nasilenie efektów ubocznych. Wiadomo, że lek ten zmniejsza skuteczność niektórych tabletek antykoncepcyjnych, co może powodować ciążę u kobiety. Ten lek może działać jako środek czyszczący i może usuwać inne leki obecne w ludzkim ciele. Ten lek może zwiększyć częstość akcji serca ludzkiego ciała i oddziaływać na ciśnienie krwi osoby. Przyjmowanie kofeiny z tym lekiem może pomóc w nasileniu działań niepożądanych wywoływanych przez ten lek.
Chociaż niektóre leki nie powinny być w ogóle stosowane razem, w innych przypadkach można stosować dwa różne leki łącznie, nawet jeśli może dojść do interakcji. W takich przypadkach lekarz może chcieć zmienić dawkę lub konieczne mogą być inne środki ostrożności. Podczas przyjmowania tego leku szczególnie ważne jest, aby lekarz prowadzący wiedział, czy stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków. Następujące interakcje zostały wybrane na podstawie ich potencjalnego znaczenia i niekoniecznie są wszechstronne.

Stosowanie tego leku z którymkolwiek z poniższych leków zwykle nie jest zalecane, ale może być wymagane w niektórych przypadkach. Jeśli oba leki są przepisywane razem, lekarz może zmienić dawkę lub częstotliwość stosowania jednego lub obu leków.

Alfentanil
Aksytynib
Benzhydrokodon
Brygatynib
Buprenorfina
Citalopram
Klarytromycyna
Kobimetynib
Kodeina
Daklataswir
Darunawir
Deflazacort
Desogestrel
Dienogest
Dihydrokodeina
Doksorubicyna
Liposom chlorowodorku doksorubicyny
Dronedaron
Drospirenon
Elbaswir
Encorafenib
Entrectinib
Enzalutamid
Erdafitinib
Estradiol
Etynyloestradiol
Ethynodiol
Etonogestrel
Fedratinib
Fentanyl
Gestoden
Grazoprewir
Hemin
Hydrokodon
Ifosfamid
Iobenguane I 131
Lefamulina
Lewonorgestrel
Lorlatinib
Meperidine
Mestranol
Metadon
Neratynib
Nifedypina
Norethindron
Norgestimate
Norgestrel
Olaparyb
Oksykodon
Pentazocyna
Perampanel
Piperachina
Pretomanid
Simeprewir
Sonidegib
Sufentanyl
Takrolimus
Tolvaptan
Tramadol
Velpataswir
Wenetoklaks
Woksylaprewir

Ostatnio przeglądane