AKTUALNOŚCI87. Sildenafil Sandoz- opis produktu

Sildenafil Sandoz- opis produktu

Zaburzenia erekcji są zawsze sygnałem, ze z naszym organizmem dzieje się coś złego. Dobra wiadomość jest jednak taka, że zwykle nie oznacza to poważnych chorób (chociaż niektórym z nich jak na przykład cukrzyca czy miażdżyca towarzyszy), ale tylko to, że jesteśmy ze złej ogólnej kondycji. Taki stan pozwala na odwrócenie tego procesu i przywrócenie sprawności seksualnej pod warunkiem wyeliminowania czynników szkodliwych oraz wsparcia się odpowiednią, dedykowaną dla zaburzeń erekcji suplementacją. To, co koniecznie należy wyeliminować to nadużywanie alkoholu i innych używek, palenie papierosów, zła dieta oparta na wysoko przetworzonych składnikach i zbyt tłusta. Ponadto należy zadbać o zminimalizowanie stresu, odpowiedni relaks, wystarczającą ilość wypoczynku i efektywnego snu oraz zwiększyć aktywność fizyczną. Zanim jednak nastąpi poprawa, co przecież może trochę potrwać, możemy się cieszyć satysfakcjonującym życiem seksualnym dzięki lekom działającym doraźnie takim jak oparty na sildenafilu Sildenafil Sandoz.

Jak działa preparat Sildenafil Sandoz?

Sildenafil Sandoz to skuteczny lek przywracający erekcję. Oparty jest na tej samej substancji czynnej co słynna Viagra.
Składnik ten należy do grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5) i działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do penisa podczas podniecenia seksualnego. To skutkuje silniejszą erekcją, która umożliwi odbycie pełnego stosunku seksualnego. Nie należy natomiast obawiać się niekontrolowanej czy niechcianej erekcji podczas stosowanie tego leku, ponieważ sildenafil pomaga osiągnąć wzwód pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Dla kogo przeznaczony jest lek Sildenafil Sandoz?

Lek przeznaczony jest dla dorosłych mężczyzn, którzy doświadczają problemów z uzyskaniem na tyle silnej i długotrwałej erekcji, by mogli odbyć pełny stosunek seksualny oraz chcą uzyskać doraźną pomoc w tym aspekcie.

Kto nie powinien stosować leku Sildenafil Sandoz?

Niestety są pacjenci, którzy nie mogą stosować sildenafilu. Są to przede wszystkim osoby, które wykazują nadwrażliwość lub uczulenie na sildenafil, lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. Leku nie powinni też przyjmować pacjenci, którzy przyjmują leki zawierające azotany, ponieważ połączenie ich z sildenafilem może powodować niebezpieczne obniżenie ciśnienia tętniczego. Nie powinni go stosować pacjenci, u których aktywność seksualna jest zakazana. Ponadto osoby z ciężką chorobą serca lub wątroby, po przebytym niedawno udarze lub zawale serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi (hipotonii). Nie należy stosować Sildenafilu Sandoz, jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, tj. zwyrodnienie barwnikowe siatkówki oraz stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Warto też wspomnieć, że jest szereg osób, u których stosowanie leku jest możliwe, ale przy zastosowaniu szczególnej ostrożności lub dobraniu odpowiednio niskiej, ale skutecznej dawki. Lekarza należy poinformować o wszystkich lekach, które przyjmujemy lub niedawno przyjmowaliśmy, także bez recepty, ponieważ niektóre substancje wchodzą z sildenafilem w interakcje. Ponadto należy poinformować lekarza o :
- niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, białaczce, szpiczaku mnogim;
- stwierdzonym anatomicznym zniekształceniu prącia lub stwierdzonej chorobie Peyroniego;
- dolegliwościach sercowych.
- chorobie wrzodowej
- zaburzeniach krzepnięcia (takich jak hemofilia).

Jak stosować Sildenafil Sandoz?

Lek należy stosować ściśle według zaleceń lekarza. Zalecana dawka początkowa wynosi 50 mg, nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę. Lek Sildenafil powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. W przypadku wyjątkowej wrażliwości na lek lekarz może zdecydować o zmniejszeniu dawki zwykle do 25 mg. Alkohol może poważnie upośledzać działanie leku, więc nie należy poprzedzać jego przyjmowania piciem nadmiernej ilości alkoholu.

Ostatnio przeglądane