AKTUALNOŚCI141. Eriacta- 100- ulotka dołączona do produktu

ERIACTA- 100- ulotka dołączona do produktu

ERIACTA- 100- tabletki cytrynianu sildenafilu na potencje

Skład tabletek: sidenafil 100 mg, tabletki powlekane

Opis produktu

ERIACTA, przyjmowana doustnie w dysfunkcjach erekcji, jest cytrynianem sidenafilu, selektywnego inhibitora cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) - specyficznego stru fosforanowego typu 5 (PDE5). Sidenafil nie wywiera bezpośredniego wpływu na organizm, ale zwiększa działanie tlenku azotu(II), który odpowiada za inhibicję estru fosforanowego typu 5 (PDE5), który odpowiada za rozkład cGMP podczas wzwodu. Działanie sidenafilu obserwowane jest tylko podczas stymulacji seksualnej.

Zastosowanie

ERIACTA jest przeznaczona jako lek dla mężczyzn z dysfunkcją erekcji.

Dozowanie

Dla większości pacjentów rekomendowana dawka to 50 mg, zażywana około 1 godzinę przed aktywnością seksualną. W zależności od efektu i tolerancji organizmu na lek, dawka może być zwiększona do 100 mg lub zmniejszona do 25 mg, zażywanych maksimum raz dziennie.
Na zwiększenie stężenia Sidenafilu w osoczu wpływa: wiek powyżej 65 lat, niewydolność wątroby, zażywanie leków wpływających na inhibitory P450 3 A4 (erytromycyna, ketokonazol) W takich przypadkach dawkowanie powinno rozpocząć się od 25 mg.

Przeciwwskazania

Użycie ERIACTA przez pacjentów mających uczulenie na składniki leku nie jest wskazane. Zauważono także występowanie skutków ubocznych u pacjentów zażywających azotany organiczne.

Ostrzeżenia

Nie wykonano badań klinicznych sprawdzających bezpieczeństwo zażywania Sidenafilu dla szeregu grup pacjentów, ale wskazane jest używanie leku z ostrożnością przez pacjentów:
- z problemami sercowymi, arytmią i po zawale
- ze zbyt wysokim (BP > 170/110) i zbyt niskim (BP < 90/50) ciśnieniem
- z niewydolnością serca lub chorobą wieńcową powodującą niestabilną dławicę piersiową
Zażywanie leku przez osoby z problemami sercowymi powinno odbywać się zawsze za zgoda lekarza.
Nie wskazane jest również zażywanie leku przez osoby mające anatomiczne deformacje penisa oraz anemię, czy leukemię.
Nie zostały zbadane interakcje na zażywanie Sidenafilu z innymi środkami na dysfunkcje erekcji, mimo tego nie zaleca sie łączyć tego leku z innymi.
ERIACTA nie daje efektu podczas krwawienia oraz zażywana razem z aspiryną. W przypadku choroby wrzodowej lek powinien być zażywany z ostrożnością.
W przypadku wystąpienia erekcji trwającej ponad 4 godziny lub pojawiającego się bólu należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Zażywanie Sidenafilu nie chroni przed zajściem w ciążę i przekazywaniem chorób wenerycznych, a także HIV.

Oddziaływania z innymi lekami

Wpływ innych leków na Sidenafil

Z badań laboratoryjnych wynika, że metabolizm Sidenafilu odbywa się m.in. w cytochromie P450 (CYP), dlatego zażywanie leków hamujących występujące tam enzymy (np. Cymetydyna, Ketokonazol, Erytromycyna) redukuje działania Sildenafilu.
Z badań klinicznych wynika, że brak efektu działania Sidenafilu zaobserwowano także w przypadku pacjentów zażywających inhibitory CYP2C9 i CYP2D6 (tolbutamid, warfarin, selektywne inhibitory wychwytu serotoniny, tricykliczne antydepresanty, blokery wchłaniania wapnia). 
Nie zauważono jednak w tych przypadkach medycznych konsekwencji.

Wpływ Sidenalifu na inne leki

Z badań laboratoryjnych wynika, że Sidenafil jest słabym inhibitorem cytochromu P460 i nie ma znaczącego wpływu na metabolizm tolbutaminy czy warfarinu.
Sidenafil (50 mg) nie zwiększał czasu krwawienia spowodowanego przez aspirynę ani nie potęgował efektu wypitego przez wolontariuszy alkoholu.
Nie zauważono oddziaływania Sidenafilu z amlodypiną. Obniżenie ciśnienia krwi było porównywalne z grupą kontrolną.

Karcenogeneza, mutageneza, upośledzenie płodności

Sidenafil nie wywołuje karcenogenezy u szczurów i myszy. Nie zaobserwowano teratogenności, embriotoksyczności i otępienia podczas badań nad zwierzętami.
Nie zauważono wpływu na płodność u szczurów.
Nie znaleziono zmian w spermie i w morfologii po zażyciu pojedynczej dawki 100 mg Sidenafilu u wolontariuszy.
Kobiety: Sildenafil nie jest przeznaczony dla kobiet:

Ciąża: nie wykonano badań spływu leku na ciężarne kobiety. Sidenafil nie jest przeznaczony dla ciężarnych kobiet.

Laktacja: Sidenafil nie jest przeznaczony dla matek karmiących

Pediatria: Sidenafil nie jest przeznaczony dla dzieci.

Skutki uboczne

Działania niepożądane zgłaszane po podaniu Sildenafilu miały zazwyczaj charakter przemijający i łagodny do umiarkowanego.
Gdy Sidenafil był zażywany w rekomendowanej dawce 72% pacjentów (w porównaniu z osobami przyjmującymi placebo) zgłaszało bóle głowy, uderzenia gorąca, niestrawność, przekrwienie błony śluzowej nosa, infekcje dróg moczowych. biegunkę, wysypkę i zaburzenia widzenia. Około 2% pacjentów zgłaszało infekcję dróg oddechowych, ból pleców, zespół grypowy i bóle stawów.

W badaniach z ustaloną dawką, niestrawność {17%) i abnormalne widzenie (11%) były częstsze przy 100 mg niż przy niższych dawkach. Przy dawkach przekraczających zalecany zakres dawek, działania niepożądane były podobne do tych opisanych powyżej.

Ciało jako całość: obrzęk twarzy, nadwrażliwość na światło, osłabienie wstrząsowe, ból, dreszcze, przypadkowy upadek, ból brzucha, reakcja alergiczna, ból w klatce piersiowej, przypadkowe zranienie.

Układ krążenia: dusznica bolesna, migrena, synocopa, tachykardia, kołatanie serca, niedociśnienie, niedokrwienie mięśnia sercowego, zakrzepica mózgu, zatrzymanie krążenia, niewydolność serca, niemiarowy elektrokardiogram, kardiomiopatia

Układ pokarmowy: wymioty, zapalenie języka, zapalenie okrężnicy, dysfagia, zapalenie żołądka i jelit, zapalenie przełyku, suchość w jamie ustnej, abnormalny test czynności wątroby, krwotok z odbytnicy, zapalenie dziąseł.

Układ limfatyczny: anemia i leukopenia

Metabolizm i żywienie: pragnienie, dna moczanowa, niestabilna cukrzyca, hiperglikemia, obrzęki obwodowe, hipoglikemia, hiperkremia.

Układ mięśniowy: zapalenie stawów, artroza, bóle mięśniowe, pęknięcie ścięgna, zapalenie pochewki ścięgna, bóle kości, miastenia, zapalenie błony maziowej.

Układ nerwowy: ataksja, wzmożone napięcie, nerwoból, neuropatia, drżenie, zawroty głowy, depresja, bezsenność, niedotlenienie.

Układ oddechowy: astma, duszność, zapalenie krtani, zapalenie gardła. zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli, zwiększona plwocina, kaszel.

Skóra i inne przypadki: pokrzywka. opryszczka, świąd, pocenie się, choroba wrzodowa, kontaktowe zapalenie skóry, zapalenie spojówek, światłowstręt, szum w uszach, głuchota na oko, ból ucha, krwotok do oczu, zaćma, suche oczy.

Układ moczowy: zapalenie pęcherza, nocne oddawanie moczu, częstotliwość oddawania moczu, powiększenie piersi, nietrzymanie moczu, nieprawidłowy wytrysk, obrzęk narządów płciowych.

Przedawkowanie

W badaniach z udziałem zdrowych ochotników działania niepożądane dawek o wartości do 800 mg były podobne do obserwowanych przy mniejszych dawkach, ale częstości występowania była zwiększona,
W razie wystąpienia przedawkowania standardowe środki wspomagające należy przyjmować zgodnie z wymaganiami.  Dializa nerkowa nie przyspieszy reakcji, ponieważ Sidenafil jest silnie związany z białkami osocza i nie jest eliminowany z moczem.

Pakowanie

Tabletki ERIACTA 50/100 mg pakowane są po cztery w listkach i kartonach.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C. Chronić przed światłem i wilgocią.
Termin przydatności do spożycia: 24 miesiące.


Informacje dla pacjentów

Czym jest ERIACTRA?
ERIACTRA to nazwa handlowa Sildenafilu. Jest to lek pomagający mężczyznom z dysfunkcja erekcji.

Czym jest dysfunkcja erekcji?
To niezdolność członka do tego, by stać się sztywnym lub pozostawać sztywnym na tyle długo, aby zakończyć akt seksualny.

Jak działa ERIACTA?
ERIACTRA rozszerza tętnice prącia, a tym samym umożliwia wypełnienie go krwią. Ta krew w przestrzeniach prącia powoduje erekcję.

Jak należy brać ERIACTĘ?
Tabletkę zażywamy około godziny przez zbliżeniem. Nie należy brać więcej niż jednej tabletki dziennie. Lek dostępny jest w dawkach 50 mg i 100 mg. Większość pacjentów zaczyna od dawki 50 mg. Aby lek zadziałał musi nastąpić fizyczna lub mentalna stymulacja seksualna. Jeżeli pierwsza dawka ERIACTY nie zadziała, skontaktuj się z lekarzem, w celu dobrania odpowiedniej dawki.

Jakie są skutki uboczne ERIACTY?
ERIACTA może spowodować niepożądane efekty. Różne przypadki podane są w ulotce dołączonej do leku. Najczęstszy efekt uboczny to ból głowy. 

Kto nie powinien brać ERIACTRY?
Nie należy przyjmować ERIACTRY wraz z lekami zawierającymi azotany. Zanim zaczniesz zażywać nasz produkt skonsultuj się z lekarzem.

Czy mogę zażywać ERIACTĘ z alkoholem?
Nie zaleca się zażywania ERIACTRY z alkoholem, może to spowodować zmienioną reakcję leku.

Czy mogę brać ERIACTRĘ po jedzeniu?
Tak, ale należy unikać tłustych posiłków dla lepszego działania leku.

Jaka jest skuteczność ERIACTY?
ERIACTA przynosi efekt około 80% pacjentów z dysfunkcją erekcji. W przypadku braku efektu skonsultuj się z lekarzem.

Ostatnio przeglądane